Varainhallinta Tresor Oy

Yksilöllisyyttä ja Pitkäjänteisyyttä

Yksilöllistä varainhoitoa

Tresor Oy on yksilölliseen varainhoitoon erikoistunut yksityinen sijoituspalveluyritys. Tarjoamme räätälöityä varainhoitopalvelua kotimaisille pitkän tähtäimen sijoittajille.

Palvelumme kattaa sijoitustoiminnan konsultoinnin, sijoitusten toimeksiannot kolmansiin osapuoliin, toimeksiantojen toteutuksen valvonnan ja varainhoidon raportoinnin asiakkaalle.

Palvelukonsepti

Varainhallinta Tresor Oy:n palvelukonsepti on huippuluokkaa, josta paras osoitus ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Palvelumme kattaa sijoitustoiminnan konsultoinnin, sijoitusten toimeksiannot, toimeksiantojen valvonnan ja varainhoidon raportoinnin asiakkaalle.

Tresor on UNPRI allekirjoittajajäsen.

Liikeidea

Varainhallinta Tresor Oy tarjoaa ainoastaan yksilöllistä ja räätälöityä varainhoitoa kotimaisille institutionaalisille sijoittajille.

Tavoitteena on tarjota asiakkaille lisäarvoa varallisuuden sijoittamisessa pitkällä aikavälillä.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt meille toimiluvan. Toimivaltuutemme määritellään kunkin asiakkaan kanssa erillisessä varainhoitosopimuksessa.

Asiakkaat

Asiakkaamme ovat pääasiassa kotimaisia institutionaalisia pitkäaikaissijoittajia.

Noin kaksi kolmannesta asiakkaistamme on eri alojen yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä.  Suurta osaa asiakaskunnasta edustavat myös julkisyhteisöt, joista tärkeimpiä ovat seurakuntayhtymät.

Yksilöllinen varainhoito

Toimintamme perustuu asiakkaan sijoitustoiminnan nykytilaan ja tavoitteisiin, mahdollisiin rajoitteisiin ja erityistoivomuksiin. Varojen sijoittaminen tapahtuu aina asiakkaan omista lähtökohdista. Sijoitukset tehdään suorina sijoituksina pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla, asiakkaan nimissä ja asiakkaan lukuun.

Hoidamme asiakkaan omaisuutta joko täydellä valtakirjalla sovittujen sijoitusperiaatteiden puitteissa tai konsulttisuhteessa, jolloin asiakas hyväksyy kaikki toimenpiteet erikseen.

Hyödynnämme toimintamme riippumattomuutta asiakkaidemme hyväksi. Meillä ei ole palkkionpalautussopimuksia kolmansien osapuolten kanssa, vaan kaikki saavuttamamme hyöty menee lyhentämättömänä asiakkaille.

Keskitymme toiminnassamme ainoastaan varainhoitoon. Emme toimi arvopaperivälittäjänä, emissioiden järjestäjänä tai säilytysyhteisönä. Yksilöllisyytemme ja riippumattomuutemme korostuu siinä, että emme hallinnoi sijoitusrahastoja emmekä harjoita omaa sijoitustoimintaa.

Raportointi

Ensiluokkaisten raportointijärjestelmiemme ansiosta asiakkaamme saavat monipuoliset ja tarpeisiinsa soveltuvat raportit viivytyksettä. Asiakkaamme pysyvät jatkuvasti ajan tasalla sekä tehdyistä toimenpiteistä että sijoitustoiminnan tuotoista ja riskeistä.

Yksilöllinen, joustava kuukausiraportti ja sitä täydentämään kehitetty internetpohjainen TresorNet -raportointi tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden seurata sijoitettujen varojen tuottoa ja riskiä päivittäin.
Kullekin asiakkaalle voidaan rakentaa täysin yksilölliset toimenpide- ja salkkuraportit. Raporttien koostumusta, järjestystä ja raportointitapaa on niinikään helppo muokata. Toimitamme myös asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä kirjanpidon raportointia.

Yksilölliseen varainhoitokonseptiimme sisältyy myös henkilökohtaiset kontaktit. Asiakaskohtaisten tapaamisten yhteydessä raportoimme toiminnan tuloksesta ja markkinanäkemyksestä.