Varainhallinta Tresor Oy

Yksilöllisyyttä ja Pitkäjänteisyyttä

Henkilöstö

Yrityksemme henkilökunta on ammattitaitoista, kokenutta ja luotettavaa. Henkilöstöllä on yhteinen menneisyys kotimaisen yksilöllisen varainhoidon uranuurtajana. Varainhoito, asiakkaat, toimintatavat ja tavoitteet yhdistävät henkilöstöämme jo 1990-luvun alusta.

Henkilökunnan sitoutuminen yhtiöön, sekä yhteisen kokemuksen että omistuksen kautta, pitkäaikainen ammatillinen sitoutuminen asiakkaisiimme sekä henkilökohtainen motivaatio kehittää toimintaamme ovat tekijät, jotka takaavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelutason.


Henkilöstömme

Osakesijoituksista vastaa Petri Ukkola ja korkosijoituksista Jussi Vaarnavuo. Markkinointia ja tuotekehittelyä vetää Tony Rehn ja asiakasraportoinnista vastaa Annukka Perkiö. Markkina-analyytikkona toimii Gustav Lucander ja Hannu Ranki puolestaan analysoi talouskehitystä. Yhtiön toimitusjohtaja on Heli Kämäräinen.

e-mail: etunimi.sukunimi@tresor.fi

Heli Kämäräinen, toimitusjohtaja

Heli Kämäräinen (MBA) vastaa yrityksen toiminnasta, tuloksesta ja hallinnosta. Hänen tehtävänään on asiakashankinta sekä asiakkuussuhteiden hoito ja kehittäminen.

Heli on toiminut pankki- ja rahoitusalalla kansainvälisten joukkolainamarkkinoiden parissa vuodesta 1985. Yksilölliseen varainhoitoon hän on keskittynyt vuodesta 1989, ensin myynnin ja markkinoinnin tehtävissä ja toimitusjohtajana vuodesta 1992.

Puh. 09-6122 3020
etunimi.sukunimi@tresor.fi

Tony Rehn, markkinointipäällikkö

Tony Rehnin (KTM) ensisijaisena tehtävänä on asiakashankinta ja asiakkuussuhteiden hoito. Myös tuotekehittely varainhoidon palvelukonseptin osalta on hänen tehtävänään. Hän toimii myös salkkuanalyytikkona kvantitatiivisen salkunhoidon osalta.

Tony on toiminut varainhoidon parissa vuodesta 1989 keskittyen tuotekehitykseen ja markkinointiin.

Puh. 09-6122 3022
etunimi.sukunimi@tresor.fi

Petri Ukkola, sijoituspäällikkö

Petri Ukkolan (KTM) päätehtävänä on auttaa asiakkaita toteuttamaan sijoitustavoitteensa koti- ja ulkomaisten osakesijoitusten osalta. Hänen ammattitaitonsa on avainasemassa osakemarkkinoihin liittyvän näkemyksen muodostamisessa.

Petri on toiminut sijoitusmarkkinoilla vuodesta 1983. Hän aloitti liikepankin varainhoidossa ja toimi vakuutusyhtiössä arvopaperipäällikkönä vuosina 1986-91. Vuodesta 1991 alkaen hän on toiminut varainhoitoyhtiössä osakesijoituksista vastaavana sijoituspäällikkönä.

Puh. 09-6122 3021
etunimi.sukunimi@tresor.fi

Jussi Vaarnavuo, sijoituspäällikkö

Jussi Vaarnavuon (KTM) päätehtävänä on asiakassalkkuihin liittyvä korkosijoittaminen koti- ja ulkomaisilla raha- ja pääomamarkkinoilla. Hänen osaamisensa korkomarkkinoilta on lähtökohtana korkonäkemyksen muodostamisessa.

Jussi on toiminut korko- ja valuuttatradingin parissa vuosina 1985-89.
Varainhoitoyrityksen asiakkaiden korkosijoituksiin hän on keskittynyt vuodesta 1989.

Puh. 09-6122 3024
etunimi.sukunimi@tresor.fi

Hannu Ranki, ekonomisti

Hannu Rankin (VTM) tehtävänä on makrotaloudellisen markkinainformaation analysointi, Markkinakatsauksen laatiminen ja osallistuminen yhtiön strategisen näkemyksen muodostamiseen.

Hannu on toiminut rahoitusalalla eri tehtävissä vuodesta 1985 eri pankeissa, pankkiiriliikkeissä ja vakuutusyhtiössä. Varainhoitoekonomistiksi hän on erikoistunut vuodesta 1994.

Puh. 09-6122 3026
etunimi.sukunimi@tresor.fi

Annukka Perkiö, back-office -vastaava

Annukka Perkiö (yo-merk., valt.yo) vastaa asiakasraportoinnista. Hän on asiakkaan yhteyshenkilö raportointia ja kirjanpitoa koskevissa asioissa. Annukka vastaa myös yhtiön viranomaisraportoinnista.

Annukka on ollut pankkipalvelutehtävissä vuodesta 1983. Hän on toiminut liikepankin arvopaperiosaston back-officen esimiehenä vuosina 1987-90. Varainhoidon asiakasraportointiin hän on erikoistunut vuodesta 1991.

Puh. 09-6122 3026
etunimi.sukunimi@tresor.fi

Gustav Lucander, analyytikko

Gustav Lucanderin (KTM, CEFA) tehtäviin kuuluu osakemarkkinoiden analysointi, toimiala- ja yhtiökohtaisten analyysien tekeminen sekä osallistuminen yhtiön strategisen näkemyksen muodostamiseen.

Gustav on toiminut sijoitusmarkkinoilla vuodesta 1987. Hän on työskennellyt kolmessa pankkiiriliikkeessä analyytikkona vuodesta 1987 keskittyen perusteollisuusyhtiöiden ja sektorien seurantaan ja analysointiin. Hän on myös noin vuoden toiminut luottoanalyytikkona
Tresorin palveluksessa hän aloitti 2007.

Puh. 09-6122 3029
etunimi.sukunimi@tresor.fi